Droogzuigingen voor de bouw

Commentaar:

Dit bedrijf verzorgt sinds vele jaren droogzuigingen voor de bouw bij werken aan funderingen, kelders, riolen etc …
Het beschikt over een ruim pakket uitrusting waaronder pompen, generatoren, leidingen, vrachtwagens.
De vennootschap is eigenaar van een mooi bedrijfspand op een KMO zone.
De eigenaar wenst de vennootschap over te laten wegens pensioenleeftijd en geen opvolging.
Neem contact met ons op voor verdere toelichting.


Refertenr: B1900

Regio: Limburg

Sector: Bouw

Type: Aandelen

Overnameprijs: 750.000

Omzet:


Meer gedetailleerde gegevens worden uitsluitend verstrekt na regelen van een geheimhoudingsovereenkomst, die verbindt u tot niets behalve de plicht tot discretie en verbod om de gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het evalueren van de investering.

U kan via de link hierbij een geheimhoudingsovereenkomst downloaden, nazien, vervolledigen met uw naam en adres, ondertekenen en ons terug bezorgen via email (scan of goed leesbare foto van het volledig ingevuld formulier) of brief (ABM-plus bvba, Leuvensesteenweg 262 B1, 1910 Kampenhout).

Zodra dit geregeld is bezorgen wij u graag alle nuttige inlichtingen.

Bij vragen kan u ons bellen op 016/60.98.00

Naam*

Email*

Telefoon*

Ik verklaar de geheimhoudingsovereenkomst gelezen te hebben en akkoord te zijn met de inhoud.