Stukadoorswerken, Pleisterwerken, Isolatie

Commentaar:

Dit bedrijf is een gezonde en rendabele KMO met ca. 35 medewerkers (onderaannemers incl) die sinds vele jaren professionele binnen- en buitenpleisterwerken doet. Daarbij horen uiteraard ook gyprocwerken en het plaatsen van isolatie. De vennootschap is schuldenvrij en eigenaar van haar vastgoed. Zij beschikt over een groot pakket uitrusting zoals camionetten, containers, silo's, stellingen enz ...
Klanten zijn particulieren, bouw- en renovatiebedrijven, veelal in Brabant en Brussel.
Deze zaak is door de jarenlange en professionele inzet van de eigenaar een pareltje in de sector zowel qua reputatie als qua rendabiliteit.

De huidige eigenaar wenst zijn zaak over te laten wegens leeftijd en is bereid om een periode mee te werken met het oog op een vlotte overdracht.
De overname is interessant voor een gelijkaardig bedrijf dat daardoor bekwame medewerkers, klanten, een mooi bedrijfsgebouw en een groot pakket machines en uitrusting verwerft.
Ook voor iemand die wil starten of uitbreiden is dit een opportuniteit mits over voldoende eigen kapitaal te beschikken.


Refertenr: B1899

Regio: Vlaanderen

Sector: Bouw

Type: Overname aandelen

Overnameprijs: 1.750.000

Omzet:


Meer gedetailleerde gegevens worden uitsluitend verstrekt na regelen van een geheimhoudingsovereenkomst, die verbindt u tot niets behalve de plicht tot discretie en verbod om de gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het evalueren van de investering.

U kan via de link hierbij een geheimhoudingsovereenkomst downloaden, nazien, vervolledigen met uw naam en adres, ondertekenen en ons terug bezorgen via email (scan of goed leesbare foto van het volledig ingevuld formulier) of brief (ABM-plus bvba, Leuvensesteenweg 262 B1, 1910 Kampenhout).

Zodra dit geregeld is bezorgen wij u graag alle nuttige inlichtingen.

Bij vragen kan u ons bellen op 016/60.98.00

Naam*

Email*

Telefoon*

Ik verklaar de geheimhoudingsovereenkomst gelezen te hebben en akkoord te zijn met de inhoud.