• Tips bij de aankoop van uw onderneming
  1. Het vinden van een geschikt bedrijf is veel moeilijker dan je zou verwachten, vooral als je niet goed weet wat je wil. Probeer zo duidelijk mogelijk te formuleren waar je wil voor gaan en focus daar dan ook op. Vertrek vanuit jouw eigen competenties en ervaring. Het is perfect mogelijk een stap in het “onbekende” te doen maar bereid je dan goed voor en vraag hulp en begeleiding. Dat gaat sneller en je vermijdt domme fouten.
  2. Voor de meeste bedrijven moet je geen “rocket scientist” zijn maar alle ins- en outs leren kennen kan soms toch een hele inspanning zijn. Voorzie daarvoor de nodige tijd.
  3. Koken kost geld, een bedrijf kopen ook. Er zijn allerlei mogelijkheden om een financiering op poten te zetten maar in essentie zal een bank een serieus eigen engagement vragen, denk aan 20 – 25% van de prijs.
  4. Zorg dat jouw partner achter jou staat en bespreek regelmatig waarmee je bezig bent. Het komt wel vaker voor dat na een lang traject van zoeken, onderhandelen en finale voorbereidingen de partner weigert mee te gaan in de finale verbintenissen … en alle moeite voor niets is.
  5. Ga voor rendabele bedrijven of bedrijven waarvan je goed inziet hoe je die rendabel kan maken.
  6. Hou rekening met het advies van uw bankier, accountant, raadsman enz… maar weet dat zij aan de wal staan en dat jij de boot zal doen varen. Jij bent de ondernemer, jij beslist en alle gevolgen, zowel de minder goede als de goede, zijn voor jou.
  7. Verwacht transparantie van de verkoper. Als die goed begeleid wordt en goed voorbereid is kan je snel een duidelijk idee van de onderneming maken en beslissen of dit iets voor jou is of niet. Dat bespaart jou en de verkoper veel tijd.
  8. Kijk goed uit met bedrijven die afhankelijk zijn van een of enkele leveranciers of klanten of die zeer afhankelijk zijn van een of twee personen. Het verzekeren van de continuïteit is dan van zeer groot belang.
  9. Wees realistisch en verwacht niet dat met een (duur) contract van 50 bladzijden alle risico’s kunnen afgedekt worden. Zorg dat je goed ingedekt bent voor fraude, manipulaties in de boekhouding en foutieve verklaringen maar weet ook dat ondernemen inherent met allerlei bedrijfsrisico’s gepaard gaat en dat je de toekomstige niet op de verkoper kan afwentelen.
  10. Hou er rekening mee dat jouw persoonlijke inkomsten de eerste jaren wat lager kunnen zijn om middelen vrij te houden voor de terugbetaling van leningen.
  11. Zorg dat je een vertrouwensband opbouwt met de verkoper en bespreek ten gepaste tijde met de verkoper ook jouw plannen voor de toekomst, vraag de verkoper naar diens mening want daar kan je veel van leren.
  12. Vermijd grimmige onderhandelingen, verdedig jouw belangen zo goed mogelijk maar creëer ook goodwill bij de verkoper. Je bent veel beter af met een verkoper die jou nog wil helpen, eerder dan dat die jou in de steek laat omdat je hem/haar onfair behandeld hebt.
 • Waarom zou ik ABM contacteren?
  1. Zorgvuldige discretie zowel voor koper als verkoper. Systematisch gebruik van een geheimhoudingsovereenkomst.
  2. Snelheid : onze dossiers zijn reeds geselecteerd en goed samengevat in een vlot leesbare brochure. Het laatste wat u wil is uw tijd te verliezen aan een boel aanbiedingen die niet haalbaar zijn of niet passen in uw optiek
  3. Wij aanvaarden enkel opdrachten waarvan wij menen dat ze een goede kans op slagen hebben in de juiste handen. Na screening aanvaarden wij minder dan 20 % van de mogelijke opdrachten.
  4. Persoonlijke benadering. Elke situatie is anders en verdient onze persoonlijke aandacht om tot een optimaal resultaat te komen.
  5. Lid van het Beroepsinstituut der Vastgoedmakelaars (BIV) : bekwaam in vastgoed. Wij specialiseren ons enkel in bedrijfsgebonden vastgoed.
  6. Lid van VOKA en Unizo
  7. Lid van de Beroepsvereniging van Overname Bemiddelaars (BVOB) die de professionele bemiddelaars groepeert en een strenge deontologische code oplegt.
  8. Professionele voorbereiding : wij kunnen een zaak maar optimaal verkopen indien wij ook een voldoende kennis van het bedrijf hebben, daarom besteden wij veel aandacht aan het opmaken van een degelijk verkoopdossier. Daardoor krijgt u snel een goed inzicht en wordt er zo weinig mogelijk tijd verloren.
  9. Uitgebreide databank en een ruim netwerk van contacten om potentiële verkopers te bereiken.
  10. Combinatiemogelijkheden. In een aantal gevallen ontstaat de overname door combinatie van twee partijen, bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij samen met een bekwame maar niet kapitaalkrachtige bedrijfsleider.
  11. Degelijke afspraken en contracten. Met onze ruime ervaring zorgen wij ervoor dat de vele belangrijke aspecten duidelijk afgesproken worden tussen koper en verkoper en goed geformuleerd worden in een waterdichte overeenkomst.
  12. De uiteindelijke handtekening is de uwe. Behalve de geheimhouding verbindt u zich tot niets zolang er geen overeenkomsten getekend worden.
  13. Volledige opvolging van A tot Z. Vanaf de eerste waardering tot begeleiding van de afwerking nadat de overeenkomsten getekend zijn.
  14. 10 jaar ervaring in kleine en grote overnames, vele tevreden referenties. Ook indien u via andere wegen een geschikte overname gevonden hebt kan onze ervaring bijzonder waardevol zijn om de overname tot een succes te maken en geen essentiële zaken uit het oog te verliezen.
 • Waar vind ik financiering?

  Bronnen van financiering zijn er velerlei : familie, banken, risico kapitaal, Business Angels, fondsen, stille of actieve vennoten etc …
  Elk van deze partijen speelt een bepaalde rol en het is dan ook belangrijk om die goed te begrijpen of om de hulp te vragen van een geschikte adviseur in deze.
  Componenten van een financiering zijn meestal :

  – een gedeelte eigen inbreng
  – een gedeelte risico dragend (risico kapitaal, achtergestelde lening…)
  – een gedeelte bankleningen
  – een kaskredietlijn.

  Risico dragend kapitaal is te vinden bij gespecialiseerde investeringsfondsen, Business Angels en dergelijke. Vele investeerders en fondsen hebben een bepaalde niche waarin zij specialiseren, het is dan ook erg belangrijk om de juiste partijen te contacteren.
  Voor goede projecten is er geld genoeg maar u moet dan wel een geschikt project hebben én dat ook overtuigend kunnen “verkopen”.

  Voor kleinere en startende ondernemers is er hulp van de Participatie Maatschappij Vlaanderen die achtergestelde leningen verschaft waardoor ook uw leningscapaciteit bij de bank toeneemt. Dit gebeurt via de bank waar u de zaak financiert. De meeste grote banken kennen de procedure en zorgen voor de afwikkeling.
  De Participatie Maatschappij Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse regering heeft een uitstekende website gemaakt met de mogelijkheden qua financiering en waarborgen voor Vlaamse ondernemers : http://www.pmvz.eu
  U vindt er verdere informatie over :

  • KMO-financieringsproducten van de overheid
  • ARKimedes
  • Waarborgregeling
  • Vinnof – Vlaams Innovatiefonds
  • Vriendenlening
  • Groeipremie
  • BAN Vlaanderen
  • Bizidee
  • IWT-Vlaanderen
  • Solidaire lening
  • Startlening
  • Starteo
  • Optimeo
  • Business Angel
  • Bizmotor
  • Bizkapitaal
  • Partnerkapitaal

  Bankleningen zijn een belangrijke bijkomende component. Daarbij moet men er rekening mee houden dat banken geen risico nemen en dat zij zelden verder gaan dan 1 tot 3x het totaal van de eigen inbreng het risico dragend kapitaal.

 • Hoe kijkt een financier naar zo'n overname of investering?

  Om een financier te overtuigen u financieel te helpen is het noodzakelijk maar niet voldoende om zelf enthousiast te zijn … U moet ook een goed plan kunnen voorleggen waaruit een aantal belangrijke elementen blijken zoals :

  – uw bekwaamheid om het project tot een goed einde te brengen, naast “vertrouwen” zijn uw opleiding en ervaring zijn daarbij belangrijk
  – uw persoonlijk engagement, verwacht niet dat een buitenstaander of bank investeert indien u zichzelf ook niet serieus engageert (*)
  – een bondig maar goed onderbouwd dossier met de huidige stand van zaken en de doelen die u wil bereiken op 3 tot 5 jaar
  – een bondig financieel plan (budget) met een projectie van de rendabiliteit, de cash flow en de evolutie van de liquiditeit.

  Bij verschaffers van (risico)kapitaal zijn vooral de groeiperspectieven van belang alsook een voldoende groot kapitaal om een moeilijke periode te overleven. Voor risico kapitaalfondsen is ook de “exit” een belangrijk criterium omdat zij dikwijls op een bepaalde termijn het fonds sluiten en terug liquide maken door verkoop van de aandelen, eventueel aan uzelf of aan een andere gegadigde.

  Banken hebben een ander standpunt : zijn lenen geld om het terug te krijgen met een bepaalde intrest. Zij zullen uitsluitend leningen toestaan indien voldaan is aan een aantal voorwaarden :

  – vertrouwen in uzelf als persoon, eventueel het management
  – uw serieus persoonlijk engagement (inbreng en/of waarborg) (*)
  – terugbetalingscapaciteit voldoende (cash flow)
  – voldoende waarborgen. (**)

  (*) Afhankelijk van de omstandigheden kan de noodzakelijke eigen inbreng ruim variëren van enkele % in grote deals met risicokapitaalverschaffers tot 70% en meer voor kleine KMO’s.
  De bewering dat een dossier maar goed is als de bank het volledig wil financieren is onzin. Ook bieden sommige projecten en overnames uitstekende perspectieven maar zijn zij vanuit bankstandpunt niet of pas in een latere fase te financieren.

  (**) Ingeval van overname van aandelen is het wettelijk verboden om de activa of financiële middelen van de vennootschap te gebruiken als waarborg voor de lening tot aankoop van de aandelen. Bepaalde financiële structuren laten toe dit probleem op te lossen.

 • Waar vind ik informatie over de vennootschapswetgeving?
 • De overnameprijs is voor mij te hoog, zijn er oplossingen?

  In sommige gevallen is de overnameprijs, alhoewel gerechtvaardigd, te hoog in verhouding met uw financiële mogelijkheden.
  Verwacht geen mirakels maar soms is daar een mouw aan te passen. Desgevallend zullen wij daarover voorstellen maken bij de onderhandelingen.

 • Waar vind ik informatie over allerlei decreten en formaliteiten?
 • Waar vind ik informatie i.v.m. bedrijfs- en beroepskennis?

  Vóór 1 januari 2018 moest de ondernemer zelf of een van zijn medewerkers in veel gevallen beschikken over attesten van beroepskennis. Dit is afgeschaft voor vele beroepen. Niettemin is minstens een basisopleiding bedrijfsbeheer sterk aangeraden om inzicht te hebben in de werking van een bedrijf(je).
  http://www.unizo.be